Modern Tree
โทร 091-872-2500

เฟิร์น


เฟิร์น

เฟิร์นก้างปลาเล็ก

จำหน่ายเฟิร์นก้างปลาเล็ก โดยจำหน่ายทั้งในราคาปลีก-ส่ง

฿ 100.00 สอบถาม
เฟิร์น x21

จำหน่ายเฟิร์น x21 โดยจำหน่ายทั้งในราคาปลีก-ส่ง

฿ 100.00 สอบถาม
H3-3 เฟิร์นก้างปลาน้ำตาล

จำหน่าย H3-3 เฟิร์นก้างปลาน้ำตาล โดยจำหน่ายทั้งในราคาปลีก-ส่ง

฿ 100.00 สอบถาม
H3-4 เฟิร์นก้างปลาเล็ก

จำหน่าย H3-4 เฟิร์นก้างปลาเล็ก โดยจำหน่ายทั้งในราคาปลีก-ส่ง

฿ 100.00 สอบถาม
H3-25 เฟิร์นมะขามปลายมน

จำหน่าย H3-25 เฟิร์นมะขามปลายมน โดยจำหน่ายทั้งในราคาปลีก-ส่ง

฿ 120.00 สอบถาม
เฟิร์นก้างปลาใหญ่

จำหน่ายเฟิร์นก้างปลาใหญ่ โดยจำหน่ายทั้งในราคาปลีก-ส่ง

฿ 150.00 สอบถาม
H3-40 เฟิร์นนาคราช

จำหน่าย H3-40 เฟิร์นนาคราช โดยจำหน่ายทั้งในราคาปลีก-ส่ง

฿ 150.00 สอบถาม
Y2-14 เฟิร์นขอบหยัก x8

จำหน่าย Y2-14 เฟิร์นขอบหยัก x8 โดยจำหน่ายทั้งในราคาปลีก-ส่ง

฿ 150.00 สอบถาม
Y2-15 เฟิร์นขอบเรียบ x8

จำหน่าย Y2-15 เฟิร์นขอบเรียบ x8 โดยจำหน่ายทั้งในราคาปลีก-ส่ง

฿ 150.00 สอบถาม
H3-2 เฟิร์นมะขามก้านแดง

จำหน่าย H3-2 เฟิร์นมะขามก้านแดง โดยจำหน่ายทั้งในราคาปลีก-ส่ง

฿ 180.00 สอบถาม
เฟิร์นใหญ่

จำหน่ายเฟิร์นใหญ่ โดยจำหน่ายทั้งในราคาปลีก-ส่ง

฿ 200.00 สอบถาม
เฟิร์นยาว 1.3 เมตร

จำหน่ายเฟิร์นยาว 1.3 เมตร โดยจำหน่ายทั้งในราคาปลีก-ส่ง

฿ 200.00 สอบถาม
เฟิร์นมีหนวด x22

จำหน่ายเฟิร์นมีหนวด x22 โดยจำหน่ายทั้งในราคาปลีก-ส่ง

฿ 200.00 สอบถาม
เฟิร์น x15

จำหน่ายเฟิร์น x15 โดยจำหน่ายทั้งในราคาปลีก-ส่ง

฿ 250.00 สอบถาม
เฟิร์นยอดม้วน x34

จำหน่ายเฟิร์นยอดม้วน x34 โดยจำหน่ายทั้งในราคาปลีก-ส่ง

฿ 250.00 สอบถาม
Y2-10 เฟิร์นตะขาบใหญ่

จำหน่าย Y2-10 เฟิร์นตะขาบใหญ่ โดยจำหน่ายทั้งในราคาปลีก-ส่ง

฿ 250.00 สอบถาม
YFG-01 ช่อแขวนก้านแดงยาว 1.1 ม.

จำหน่าย YFG-01 ช่อแขวนก้านแดงยาว 1.1 ม. โดยจำหน่ายทั้งในราคาปลีก-ส่ง

฿ 350.00 สอบถาม